ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณสะพานมอเตอร์เวถึงโค้งขอบอ่าง
ย้ายแนวเสาแรงสูง
20/10/2563 09:00
20/10/2563 17:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด