ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.อุบล ต.โพธิ์ ฝั่งแมคโคร ถึง ตรงข้าม โชว์รูมรถยนต์ MG
รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง
25/02/2564 08:30
25/02/2564 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด