ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรมแรม ดุสิตา เรสซิเดนซ์ เพชรบูรณ์
ติดตั้งหม้อแปลง และถอนคืนหม้อแปลงเช่า
23/11/2563 11:00
23/11/2563 13:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056711244
พิทยา โกมาร