ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย 3050 ตั้งแต่สามแยกเข้าวัดหนองจิก - พระยาทด (กม.4 ) ถึง วัดท่าช้างเหนือ
เพื่อปรับปรุง - ซ่อมแซมระบบจำหน่าย, เปลี่ยนเสาไฟหักชำรุด และตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ
09/02/2561 09:00
09/02/2561 16:30
กฟจ.สระบุรี
036-211139, 211023, 211900 FAX. 036-222137
ชัยยศ นิยมไทย