ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังชมภู ถึง บ้านตากฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูง บริเวณบ้านวังชมภู ถึง บ้านตากฟ้า ตำบลซับมะกรูด เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง บริเวณไลน์แยกรีโคลสเซอร์ข้างโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ถึง บ้านวังชมพู,บ้านวังจำปี,บ้านวังแก้ว,บ้านซับตะเคียน,บ้านนาดี,บ้านใหม่คลองยาง,บ้านตากฟ้า,บ้านไกลนคร,บ้านวังเดือนห้า,บ้านวังยาง ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. – 16:00 น.
30/05/2563 08:00
30/05/2563 16:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ