ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หนองสะแก พุขาม
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ พุขาม หนองสะแก เพื่อปรับแต่งเสาไฟฟ้าแรงสูงที่เอนเอียงและสายแรงสูงที่หย่อนยาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบบริเวณ กลุ่มหมู่บ้านหมี่น้อย บ้านหมี่ร่วมใจ บ้านหนองสะแก บ้านบุตะโก บ้านพุขาม บ้านเขาผาลาด บ้านหนองขว้าว บ้านหนองปลาย อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
27/05/2564 09:00
27/05/2564 17:00
กฟอ.ตากฟ้า
056-214-259 PEA Call center 1129
ณัฐพล แจ้งเอี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ