ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ บ้านบ่อกรัง ถึง บริเวณ ถนนเซาเทิร์น บ้านเวียงประสาน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่ายและตัดต้นไม้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน อังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ปากทางบ้านบ่อกรัง บ้านท่านาง ตลาดบ่อกรัง บ้านควนเจริญ บ้านนาค้อ สถานีรถไฟเขาพลู ซอยฟาร์มหมูครูบานชื่น ถึง บริเวณ ถนนเซาเทิร์น บ้านเวียงประสาน ตำบล ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
13/07/2564 09:00
13/07/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง