ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกยาง ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
พาดสาย 50 AW จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร
04/06/2564 09:00
04/06/2564 16:00
กฟอ.นางรอง
0817903848
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ