ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
เพิ่มขนาดหม้อแปลง
19/05/2565 09:00
19/05/2565 16:30
กฟอ.บ้านไผ่
0833361507
ศุภชัย ต่ายทรัพย์
ลำดับดาวน์โหลด