ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก Dis ชค.ท้ายบ.โนนเค็ง ถึง BUA1R-02
พาดสาย SAC185
13/07/2564 08:00
13/07/2564 18:00
กฟจ.บึงกาฬ
0807402094
วีระพงษ์ พันธุ์กุล
ลำดับดาวน์โหลด
1Dis ชค.ท้ายบ.โนนเค็ง ถึง BUA1R-02