ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดหนองไผ่ ถึง บริเวณก่อนทางเข้า สภอ.อำเภอหนองไผ่
ปฏิบัติงาน ก่อสร้างงานใต้ไลน์ระบบสายส่ง 115 KV ช่วง สฟ.(บงส-ชด)-สฟ.นผ.จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสุงสายส่ง 22 KV
25/04/2562 09:00
25/04/2562 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0882255391
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด