ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
รีโครสเซอร์ โค้งโรงพยาบาลเจ้าพระยา ถึง เยื้องหน้าวัดเลียบ
รื้อถอนเสาแรงสูง รีโครสเซอร์ โค้งโรงพยาบาลเจ้าพระยา ถึง เยื้องหน้าวัดเลียบ
22/12/2564 07:30
22/12/2564 17:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ โค้ง รพ - วัดเลียบ