ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าตาล หมู่ 4 ต.บ้านธิ, บ้านป่าแดง ม.15 ต.บ้านธิ
วันที่ 23 ก.ค. 2565 ทางการไฟฟ้ามีแผนงานดับไฟแรงต่ำปรับปรุง ติดตั้งหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ กฟภ. โดยมีพื้นที่ดังต่อไปนี้
1.บ้านป่าตาล หมู่ 4 ต.บ้านธิ (โซนติดบ้านป่าแดง ซอย1 ถึงโรงหล่อท่อ ป่าตาลซอย4)
2.บ้านป่าแดง หมู่ 15 ต.บ้านธิ โซนปากทางบ้านป่าแดง ซอย1(ป่าแดงซอย1 ไม่ดับ) ถึงโรงหล่อท่อ ป่าตาลซอย4
โดยจะดับไฟเวลา 09.00น. - 17.00น.
23/07/2565 09:00
23/07/2565 17:00
กฟอ.บ้านธิ
053985994
พลวัฒน์ ทาระศักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ