ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านยมังกรทอง ตำบลบางต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้านยมังกรทอง ตำบลบางต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี (หม้อแปลงหมายเลข PEA. 47-002328 ขนาด 315 เควีเอ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ ขนาด 315 เควีเอ. หมายเลข PEA. 63-025131
07/07/2565 11:00
07/07/2565 13:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079 , 036-507076
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด