ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ภายในซอยชัยอำนวย 10 (นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปรับปรุง
ระบบจำหน่ายแรงสูง (เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง) ภายในซอยชัยอำนวย 10 (นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี)
ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 17:00 น.
07/10/2561 08:00
07/10/2561 17:00
กฟจ.ชลบุรี
038054713 , 038054714
ณัฐวุฒิ อุบลนุช