ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
-ซอยบ่อรักษ์ ถึงท้ายซอย
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น.
บริเวณ -ซอยบ่อรักษ์ ถึงท้ายซอย
-หน้าบริษัท GM ถึง หน้าร้านครัวบางดาน
-ซอบบ่อรักษ์ 1,ซอยหมู่บ้านธนากร,ซอยยายเจียม 1
และเวลา 09.00 – 16.00 น.
บริเวณ ซอยบ่อรักษ์2 และซอยถัดไป
22/09/2564 09:00
22/09/2564 16:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ