ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคลองพิไกร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพิไกร
บริเวณหม้อแปลงหน้า รร.พิไกร ต.คลองพิไกร
09/02/2561 13:00
09/02/2561 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761-399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์