ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมทางหลวง 117 (ขาล่อง) ตรงข้ามปั๊ม ปตท.เนินปอ
เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง จากสายเปลือย เป็นสายเคเบิ้ลอากาศ
12/07/2563 09:00
12/07/2563 16:00
กฟอ.วชิรบารมี
056-900076
ไพศาล เสนะจำนงค์
ลำดับดาวน์โหลด