ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ขอแจ้งดับกระแสไฟฯเพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลง บริเวณเขตตลาดสดเทศบาลพรานฯ
ขอแจ้งดับกระแสไฟฯเพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลง วันที 20 ส.ค. 2562 ดังนี้
1.บริเวณเขตตลาดสดเทศบาลพรานฯ 09.30-12.00 น
2.บริเวณซอยข้างที่ว่าการอำเภอพรานฯ 13.00-16..00 น.
19/08/2562 09:30
19/08/2562 16:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1 วันที่ 20 ส.ค.62