ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดอนแดง ฝั่งขวามือทางไป อ.ปทุมราชวงศา
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
08/10/2563 10:00
08/10/2563 10:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด