ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โค้งบ้านหนองปรึก - หน้าฟาร์มชิงธง บ้านดอนเกตุ, บ้านสะแกกรอง ได้รับผลกระทบดับ 2 ช่วงเวลา 09.00-10.00น. และ 16.00-17.00น.
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV
11/06/2563 09:00
11/06/2563 17:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 090-2989786
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด