ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเเสนตอ บ้านป่าจี้ บ้านพิ่มทรัพย์ บ้านนำ้บุ่น บ้านเเม่ขัก(บางส่วน)
กฟอ.หางดงจะดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมเเซมระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านป่าเหียง - ก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลอำเภอหางดง ในวัน จันทร์ ที่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จะเเบ่งเป็น 2 ช่วง เวลา 08.30 -09.00 เเละ 12.30-13.00 น.
01/02/2564 08:00
02/02/2564 09:00
กฟอ.หางดง
053-441093
กิตติพร อินทร์สุข