ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยอาสาพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณซอยอาสาพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
16/09/2564 09:00
16/09/2564 16:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ