ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้ามัสยิดบางเทา ม.2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้ามัสยิดบางเทา ม.2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายหม้อแปลง PEA 30-006420
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at In front of Bann BangTao's Mosque Moo 2 Cherngtalay Sub-district, Thalang District, Phuket On Monday, 04 April 2022 from 09.00 am. - 12.30 pm.
04/04/2565 09:00
04/04/2565 13:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร