ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าค่าย ป.พัน 5 ถึง เรือนจำกลางสงขลา
ปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูง จึงประกาศขอดับไฟ วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
1. เวลา 08.30 – 17.00 น.
บริเวณ - หน้าค่าย ป.พัน 5 ถึง เรือนจำกลางสงขลา
- บริเวณตลาดสดสวนตูล (ฝั่งสวนสัตว์สงขลา)
- บริเวณหมู่บ้านสวนตูล (ฝั่งสวนสัตว์สงขลาทั้งหมด)

2.เวลา 08.30 – 09.30 น. และ 16.00-17.00 น.
บริเวณ - สถานีจ่ายไฟฟ้าสงขลา 2 (ชั่วคราว) ถึงหน้าค่าย ป.พัน 5 (ฝั่งเข้าเมืองสงขลา)
17/11/2564 08:30
17/11/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ