ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนบายพาสโตโยต้า ถึง ถนนบายพาสบิกชี อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงกีดขวางการขยายถนนหกช่องจราจร
27/05/2564 09:00
27/05/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด