ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกสนามบิน ถึง สี่แยกป่าขาม ฝั่งวิทยาลัยพยาบาล
ดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงาน เพิ่มวงจรไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมโยง สถานีไฟฟ้าลำปาง 1และสถานีลำปาง 3

พื้นที่ได้รับผลกระทบ
1. ผู้ใช้ไฟถนนลำปาง-เกาะคา ตั้งแต่แยกป่าขาม ถึง แยกสนามบิน ฝั่งวิทยาลัยพยาบาล
2. บ้านป่าขาม 1
25/11/2562 09:00
25/11/2562 17:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์