ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสายเอเซียขาออกฝั่งตะวันตก ตั้งแต่หน้าปั๊มก๊าซ susco - หน้าปั๊ม ปตท.(ก่อนถึงด่านเก็บเงิน)
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kv. ช่วงที่ 2 และย้ายจุดติดตั้งสวิตซ์ใบมีดหน้าปั๊ม ปตท.เดิมจากเสา 22 ม.ติดตั้งใหม่ที่เสา 12.20 ม.
04/02/2561 08:30
04/02/2561 16:30
กฟอ.บางปะอิน
035-747888
ภูรินท์ธรรศ น่าดู
ลำดับดาวน์โหลด