ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนบ้านยา-บางโจ ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนบ้านยา-บางโจ ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างขยายเขตฯ บ.ดีเอ็นเอ คอลเลคชั่น จก.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Baan Ya - Bangjo Road Moo 4 Srisuntorn Sub-district, Thalang, Phuket On Thursday, 28 April 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
28/04/2565 09:00
28/04/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076-386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร