ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
คลองเจ็ด ฝั่งบึงชำอ้อ หมู่ที่ 9 - 10
ดับไฟให้กรมทางหลวง ต่อเสาเข็ม
20/02/2562 08:30
20/02/2562 16:30
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง