ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
เชื่อมสายแรงสูงไลน์ ฟีดเดอร์ 10,4 ช่วงข้ามถนน เพื่อรองรับ งานปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงพร้อมติด Dis ไลน์ ฟีดเดอร์ 4 สฟฟ.วังสะพุง
วันที่ 30 ก.ย.62 เวลา 09.00-16.00 และวันที่ 1 ต.ค.62 เวลา 09.00-16.00
30/09/2562 09:00
30/09/2562 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด