ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านบ้านฉางคัลทรี่ฮิล วิลเลจ หมู่บ้านวริศรา 10 ถึงปากทางวัดสมบูรณ์
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทการเปลี่ยนสายไฟแรงสูงหมู่บ้านบ้านฉางคัลทรี่ฮิล วิลเลจ หมู่บ้านวริศรา 10 ถึงปากทางวัดสมบูรณ์
12/10/2564 08:00
12/10/2564 17:00
กฟอ.บ้านฉาง
038-601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด