ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 2 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบสายส่ง ริมถนนลำลูกกา-นครนายก คลอง 12 พื้นที่ดังนี้
1. วัดพระวิสุทธิวงศ์ คลอง 12
2. โรงเรียนวัดพระวิสุทธิวงศ์ คลอง 12
3. โรงเรียนคอมมูนิต้า คลอง 12
ท่านจะมีการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น อนึ่ง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนตามกำหนดที่แจ้งไว้
16/01/2565 07:00
16/01/2565 17:00
กฟอ.ลำลูกกา
021910566
อุรุพงศ์ สมนึก
ลำดับดาวน์โหลด