ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ศรีอุดม
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสาแซมไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง
27/03/2563 09:00
26/03/2563 17:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394 , 081-9772094
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด