ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองช้างเปียง ตำบลเวียง อำเภอฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณบ้านหนองช้างเปียง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 เพื่อความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้าบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านหนองช้างเปียง ซอย 2 ถึงบริเวณสามแยกทางไปวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา ที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าคืนตามปกติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาหมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
21/05/2565 09:00
21/05/2565 13:00
กฟอ.ฝาง
053-453539
กฤตพัส ธรรมชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผังแนบ