ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสาย SAC 50 sq.mm บริเวณที่จะมีการดับไฟได้เเก่
บ้านห้วยใหม่ บ้านโต่งโต้น บ้านกอกแก้ว ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ตั้งเเต่เวลา 09.00-16.30. น. วันที่ 11,14,18 มกราคม 2561
11/01/2562 09:00
18/01/2562 16:30
กฟอ.ราษีไศล
045681231
ปิยะ แสนวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด