ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านศรีโยธิน ถึง บ้านนาหล่ม
ปักเสาแซมไลน์บริเวณปากทางบ้านศรีโยธิน
10/06/2564 08:00
10/06/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055-716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด