ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านลักษณาวดี (แยกบ้านดงน้อย)
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
18/01/2562 09:00
18/01/2562 10:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด