ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านยี่เต้ง ถึง บริษัทฮอนด้า เคมารีน ภูเก็ต จำกัด และซอยหลังวัดท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านยี่เต้ง ถึง บริษัทฮอนด้า เคมารีน ภูเก็ต จำกัด และซอยหลังวัดท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบจำหน่าย Tap Line เพื่อรองรับงานก่อสร้างสายส่ง 115kV
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บ้านยี่เต้ง, ซอยหลังวัดท่าเรือ, หมู่บ้านอยู่เจริญ, สถานีผลิตน้ำขุมเหมืองวานิช, สวนปาล์มคุณอัญชลี วานิช, โครงการทวินเฮ้าส์(หลังวัดท่าเรือ), บริษัท ออดี้ภูเก็ต จำกัด และบริษัท ฮอนด้า เคมารีน ภูเก็ต จำกัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Baan Yi-Teng to Honda Marine Phuket and Soi that behind Ta-Rua temple Moo 3 Srisuntorn Sub-district, Thalang, Phuket On Friday, 27 May 2022 from 09.00 am. - 12.00 pm.
Outage Zone : Baan Yi-Teng, Phuket Charoensuk, Phuket Rubber Factory Company (Anchalee Palm Plantation), Provincial Waterworks Authority (Anchalee Palm Plantation), Soi behind Phuket Charoen Suk and Twin House (behind Ta-Reu temple), Audi Phuket and Honda Marine Phuket
27/05/2565 09:00
27/05/2565 12:00
กฟอ.ถลาง
076-386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร