ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาปด
ช่วงบริเวณถนนทางแยกบ้านนาปด ถึงบริเวณ ถนนทางแยก บ้านทุ่งหินผุด รวมทางแยกขวาทาง ซ้ายทางทั้งหมด บ้านเกาะบก บ้านทุ่งเสาธง บ้านทุ่งชน บ้านโคกวัว บ้านหนองคล้า บ้านโคกไม้ไผ่ บ้านหนองกินตาบ้านไสถั่ว บ้านหนองใหญ่ และบ้านในพุ้ง ย้ายเสาแรงสูง
28/09/2560 09:00
28/09/2560 16:00
กฟจ.ตรัง
075-581191
ชวิษฏ์ บุญอนันต์
ลำดับดาวน์โหลด