ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางท่าผาถึงสี่แยกไฟแดงเขางู-เบิกไพร บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย ต.ท่าผา ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่ปากทางวัดท่าผาถึงสี่แยกไฟแดงเขางู-เบิกไพร บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย ต.ท่าผา ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
12/01/2563 08:30
12/01/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
ธีรพงษ์ เจริญกูล
ลำดับดาวน์โหลด