ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางแยกเข้าบ้านกุดตาเสก ม.6 บ้านเกาะลอย ม. 2,6,7 ต.สัมพันธ์
งานแก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงชำรุด
26/08/2562 09:00
26/08/2562 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน