ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าร้านทองบางกอกโกลด์ส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงต่ำ และดำเนินการแก้ไขสุดเสี่ยงบริเวณหน้าร้านทองบางกอกโกลด์ส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 17.00 น. (ไฟฟ้าดับเฉพาะบริเวณที่พนักงาน กฟภ.นำเอกสารนี้แจ้งเท่านั้น) ส่งผลทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบล่วงหน้า 1 วันด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
18/11/2564 09:00
18/11/2564 17:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด