ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนแจ้งสนิทเสลภูมิ-ยโสธรฝั่งซ้าย ตั้งแต่หน้าธนาคารออมสิน ถึง หน้าร้านณัฎณิชา
ย้ายแนวระบบจำหน่าย เสา คอร.12.20 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 14 ต้น
19/10/2562 09:00
19/10/2562 16:00
กฟอ.เสลภูมิ
043-551455
สัมพันธ์ ศรีวาสน์
ลำดับดาวน์โหลด