ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองนกเขียน
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสาแซมไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง
04/06/2563 09:00
04/06/2563 16:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394 , 081-9772094
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด