ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า สถานีไฟฟ้ามาบข่า ถึงสี่แยกพวงมาลัย
ปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นสายหุ้มฉนวน
21/10/2561 08:00
21/10/2561 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์