ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ครัวอ๋อยกะอี๊ด ถึง ร้านแว่นตาศรีเทพออฟติค
จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสถานีไฟฟ้าวิเชียรบุรี ถึงบ้านคลองกระจัง จุดที่ 3 อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
09/02/2564 08:30
09/02/2564 16:30
กฟจ.เพชรบูรณ์
056799111
ชำนิ เสนอใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึก