ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หนองดุม ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
16/02/2564 09:00
16/02/2564 15:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด