ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองโสนและบ้านห้วยเขว้า อ.สระโบสถ์
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สี่แยกวังเพลิง-อ.สระโบสถ์ ช่วงบ้านหนองโสนและบ้านห้วยเขว้า อ.สระโบสถ์
10/04/2563 09:00
10/04/2563 16:00
กฟอ.โคกสำโรง
036-441950
วีรยุทธ ทิมแพร
ลำดับดาวน์โหลด