ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนศรีสะเกษ วังหิน บ้านป่าดู่ ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน พื้นที่ไฟดับ ชั่วคราว (เช้า09.00-10.00/เย็น16.00-17.00) //ดับทั้งวัน ตำบลทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนพาดสาย / แรงสูง
25/09/2563 08:30
25/09/2563 17:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด